Registrer ny bruker

  • Det er valgfritt å legge til et nettsted
  • Åtte siffer uten prefiks
  • Styrkeindikator
  • Når du registrerer deg som bruker, samtykker du til at Nasjonalmuseet kan behandle dine personopplysninger som beskrevet her. Dette inkluderer deltagelse i Curatron. Du er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at samtykket når som helst kan trekkes tilbake. Dersom samtykket trekkes tilbake vil brukeren bli slettet, noe som blant annet innebærer vi ikke kan få gjenskapt (rekonstruert) brukeren