Personvernerklæring

Som bruker av Nasjonalmuseets tilbud ønsker vi at du forstår hvordan vi håndterer dataene vi samler inn, og har tillit til at vi respekterer ditt personvern. Denne personvernerklæringen forteller hvordan Nasjonalmuseet samler inn og bruker personopplysninger for å behandle søknader.

Formål

Formålet med å samle inn personopplysninger er å realisere søknadsbehandlingen til Nasjonalmuseet på en enkel og trygg måte. Formålet til Nasjonalmuseet er blant annet innsamling, dokumentasjon og bevaring av samlinger innenfor billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.

Hva er personopplysninger og hvilke regler gjelder?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Vårt behandlingsgrunnlag

Nasjonalmuseet har i følge personopplysningsloven rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre formålet.

Nasjonalmuseet sitt rettslige grunnlag er enten (1) samtykke i brukerregistrering og ved innsending av søknad eller (2) behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtaler med den registrerte.

Hvilke opplysninger samler vi inn og hvordan brukes de?

Vi samler inn personopplysninger søkerne fyller inn når de registrerer og oppdaterer sin bruker. I tillegg samler vi personopplysningene søkerne fyller inn i søknadene.

Opplysningene brukes til å knytte søknad til søker. I tillegg brukes de til å opprettholde dialog med søkeren før, under og etter behandling av søknaden.

Det er kun systemadministrator og søknadsbehandler som har rettighet til å få innsyn i personopplysningene du registrerer. Ditt passord er ikke tilgjengelig for andre enn deg som bruker.

Lagring av opplysninger

Nasjonalmuseet oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet.

I og med at utstillingen finner sted i 2020, og at Nasjonalmuseet trenger materialet til å gjøre etterarbeid, vil vi lagre opplysninger i inntil to år.

Innsyn i personopplysningar

Du kan ta kontakt med oss og be om å få vite hvilke opplysninger Nasjonalmuseet har om deg, hva opplysningene brukes til og hvor de er hentet fra.

Retting og sletting av personopplysninger

Dersom du mener personopplysningene vi har samlet om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Enkelte opplysninger kan du selv korrigere under din Brukerprofil.

Vi vil av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Samtidig er det ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at søkerne bruker innsynsretten, dersom de mistenker at personopplysninger er feilaktige.

Sikkerhet

Søknadsportalen blir overført med HTTPS. SSL-sertifikat (Secured Sockets Layer) som sikrer trygg kommunikasjon. Krypteringen sørger for konfidensialitet ved innsending av søknadsskjema og brukerregistrering.

Nyttige lenker

Om Personvernloven

EUs personverndirektiv

Klagerett

Hvis du mener at Nasjonalmuseet ikke behandler personopplysningene i samsvar med lover og regler, kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du bør gå frem finner du på
Datatilsynet sine nettsider.