Curatron

Curatron er utviklet av kunstneren Cameron MacLeod, og er en programvare som gjør det mulig for søkerne i en åpen innsending å ta en kollektiv avgjørelse om hvem som ender opp i utstillingen de søker på. Det foregår på følgende vis: Når søknadsperioden for en åpen innsending er avsluttet blir alle deltakerne registrert i en lukket database. Deretter inviteres hver enkelt søker til å velge hvilke av de andre søkerne man ønsker å stille ut sammen med. Disse valgene foregår anonymt.

Det følgende er en forenklet beskrivelse av hvordan Curatrons algoritme fungerer:

Hver gang en deltaker velger andre kunstnere utregner Curatrons algoritme to typer poenger: Én poengsum oppstår mellom den som velger og dem som vedkommende ønsker å stille ut sammen med, og en annen poengsum oppstår mellom personene som velges uavhengig av den som velger dem. Til slutt sorterer algoritmen alle mulige gruppesammenstillinger, og den gruppen som har flest poeng er den gruppen kunstnere som ender opp i utstillingen. Det er grupperelasjonene og ikke individuelle poeng som avgjør i Curatron. Derfor er det ikke slik at den kunstneren som velges flest ganger nødvendigvis får en plass i utstillingen. Curatron leter seg snarere frem til felles preferanser blant alle som deltar i innsendingen.

Les mer på Curatrons nettside.